Veritech llc

Veritech llc

Enterprise Res ource Planning

       Үндэсний компаниуд хурдацтай хөгжиж, бизнесийн цар хүрээ, үйл ажиллагаа томрохын хирээр орчин үеийн бизнесийн удирдлагын ухаалаг мэдээллийн систем, програм хангамжийн хэрэгцээ шаардлага өссөөр байна. Veritech ERP (Enterprise Resource Planning) нь дээрх шаардлагыг бүрэн хангах, онлайн веб орчинд ажилладаг, бизнес процессын удирдлага бүхий цогц систем бөгөөд Интерактив компаний олон жилийн хөдөлмөр, дэлхийн шилдэг компаниудын технологи, туршлага дээр суурилан боловсруулагдсан орчин үеийн бизнесийн удирдлагын ERP програм хангамж юм.

      Veritech ERP систем нь үүлэн тооцоолол дээр суурилсан ба уламжлалт санхүүгийн системүүдээс ялгарах олон онцлог давуу талуудтай бөгөөд таны бизнесийн хамгийн дотны туслагч, зөвлөгч тань байж, тулгараад байгаа үйл ажиллагааны тань олон асуудлыг хялбархан шийдвэрлэх боломжийг олгох болно.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг: http://veritech.mn сайтаас харна уу