IBI LLC

IBI LLC

ПРОГРАМ НЭВТРҮҮЛЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Бид харилцагчдынхаа сэтгэл ханамжийг өндөр байлгах үүднээс чанартай бүтээгдэхүүн боловсруулж, бүтээгдэхүүнээ харилцагчид хүргэхдээ суурилуулах, нэвтрүүлэх, зааж сургах, гарын авлагаар хангах үйлчилгээг цогцоор нь хүргэдэг. Манай нэвтрүүлэлтийн баг хамт олон нь санхүү, нягтлан бодох бүтгэлийн мэргэжлийн өндөр ур чадвартайгаас гадна бүтээгдэхүүнээ хялбар, хурдан нэвтрүүлэх, ойлгомжтой зааж сургах арга барилыг бүрэн эзэмшсэн олон жилийн туршлагатай менежерүүд танд үйлчилж байна.

Бид програм нэвтрүүлэх доорх үйлчилгээ үзүүлдэг.

- Бэлэн бүтээгдэхүүнийг харилцагч дээр суурилуулан системийг ажиллуулахад шаардлатай бүхий л бэлтгэл ажлуудыг бидний зүгээс зааварчилгаа өгөн хамтран ажиллана.
- Харилцагч байгууллага бүр дээр хариуцсан нэвтрүүлэлтийн менежерийг томилон төлөвлөгөөний дагуу харилцагчийн оффис дээр байрлан ажиллана.
- Хөдөө орон нутгаас зорьж ирсэн харилцагч нартаа програмтай холбоотой бүхий л үйлчилгээг өөрийн байгууллага дээр сургалтын орчин бүрдүүлэн зааж, сургах үйлчилгээ үзүүлдэг.
- Харилцагчийн хүсэлтээр сургалтын таатай орчинд програм хэрэглэгчдэд програмын цогц сургалт явуулдаг.
- Програмын шинэ хувилбаруудыг зааж сурган нэвтрүүлнэ.

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл: https://www.ibi.mn/service