Хамтын ажиллагааны санамж бичиг байгуулан албан ёсоор хамтран ажиллаж байгаа байгууллагууд