СТАРТАП ГИШҮҮН

Монголын Програм хангамж үйлдвэрлэгчдийн холбооны стартап гишүүн

Компаниуд

Activision Soft LLC

Activision Soft LLC

Alchemist Technologies

Alchemist Technologies

BolorSoft LLC

BolorSoft LLC

Cybercom LLC

Cybercom LLC

Digital Medic Llc

Digital Medic Llc

Epay Llc

Epay Llc

Green Soft Llc

Green Soft Llc

ICT Group Llc

ICT Group Llc

IERP Llc

IERP Llc

Inext Co, Ltd

Inext Co, Ltd

Infinite solution Llc

Infinite solution Llc

InfoHub Llc

InfoHub Llc

Inno Solution Llc

Inno Solution Llc

Intec Llc

Intec Llc

IT Technoholding LLC

IT Technoholding LLC

ITCeo Llc

ITCeo Llc

ITEM Llc

ITEM Llc

Itheme

Itheme

Itools

Itools

MCast Llc

MCast Llc

МИРИМ Консалтант ХХК

МИРИМ Консалтант ХХК

Mongolian Silicon Valley Llc

Mongolian Silicon Valley Llc

MyTech Llc

MyTech Llc

Novasoft Llc

Novasoft Llc

Online Solutions LLC

Online Solutions LLC

Od-Innovation LLC

Od-Innovation LLC

Rich Star Trade Llc

Rich Star Trade Llc

SEM Llc

SEM Llc

ShineERP Llc

ShineERP Llc

SIS Llc

SIS Llc

TBSM LLC

TBSM LLC

Цахим Арвижих ХХК

Цахим Арвижих ХХК

ITPark

ITPark